Mission

In several respects, Europe finds itself at a crossroads. Fundamental decisions have to be made which will determine the fate of the continent. Some of the major challenges Europe is facing today have a bearing on the Christian identity of the continent. This thousand-year old identity could provide inspiration for finding the appropriate answers to these challenges. This puts a particular responsibility on the shoulders of Christian-affiliated media and more generally on journalists who are guided by the teachings of the Church in their everyday work. Bringing together eminent persons dealing with contemporary issues of Christian civilization and the Christian segment of the press for an intensive exchange of views would give an impetus to the reflection process already going on in Europe.

To address the above considerations, the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary is organizing an international conference. The three-day public event will take place on 4-6 September 2019 in Budapest. The conference will be structured around broad topics like “Christian journalism”, “Christianity in the 21st century”, “Persecution of Christians” and “Christianity and family”. Under each broad topic, panels would examine specific aspects of the issue at hand. Distinguished and internationally respected personalities with various backgrounds (e.g. religious leaders, scholars, politicians, journalists) and views will be invited from all over the world as keynote speakers and panelists, in order to encourage interesting, thorough and fruitful discussions. Every keynote address and panel discussion will be followed by a Q&A session with the speakers in order to offer ample opportunity for an interactive exchange of views.

Some of the questions that will be up for debate: What does Christianity mean in the 21st century? How should developments in Europe and other parts of the world be interpreted? What are the biggest dilemmas of our times? How can our respective families and nations be best served? What is Christian journalism? What constitutes Christian values? Which Christian values are under the most significant threat?

Take Me to REGISTRATION

Misszió

Európa több szempontból is válaszúthoz érkezett: a kontinens sorsát meghatározó alapvető döntések meghozatalára van szükség. Európa keresztény identitásának jövője nagyban függ attól, hogy képesek vagyunk-e megtalálni a megfelelő válaszokat az előttünk álló kihívásokra. Mindehhez a szellemi kapaszkodót több mint ezer éves keresztény gyökereink nyújthatják. Különösen nagy felelősséget ró mindez a keresztény kötődésű médiára és általában azon újságírókra, akik az egyházi tanítások szellemében végzik mindennapi munkájukat. Egy, a keresztény média szereplőit és a keresztény kultúra aktuális kihívásaival foglalkozó gondolkodókat összehozó vitafórum létrehozása nagyban hozzájárulhat a releváns kérdések megvitatásához.

Ebből a megfontolásból a Külgazdasági és Külügyminisztérium egy nemzetközi konferenciát szervez. A három napos nyílt esemény 2019. szeptember 4. és 6. között kerül megrendezésre Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A konferencia olyan tágabb témakörök köré rendeződik, mint a keresztény újságírás, kereszténység a XXI. században, keresztényüldözés a világban, valamint kereszténység és a család. A résztvevők minden egyes tematikus blokkon belül több panelbeszélgetés keretében tudják majd kifejteni gondolataikat a nagyobb témakörök egyes részkérdéseiről. Egyházi vezetőket, közéleti személyiségeket, egyetemi tanárokat, politikusokat, újságírókat kértünk fel előadónak a világ minden tájáról, annak érdekében, hogy a vélemények lehető legszélesebb skálája jelenjen meg az eseményen. Minden előadás és panelbeszélgetés lehetőséget kínál a közönség számára, hogy interaktív formában kérdéseket intézhessenek a felszólalók felé.

A konferencián felmerülő néhány központi vitakérdés: Mit jelent a kereszténység a XXI. században? Hogyan értelmezhetőek a mai európai és globális folyamatok? Mit nevezhetünk korunk legnagyobb dilemmáinak? Mit nevezünk keresztény újságírásnak? Mik a keresztény értékek alkotóelemei? Mely keresztény értékek vannak leginkább veszélyeztetve?